Simbang Gabi 2021 | Schedule | Online Mass | Misa de Gallo

Simbang Gabi

English

Christmas is almost here but this year will be a lot different due to Covid 19 pandemic. Usually by this time, people will already be rushing to Christmas bazaars, mall wide sale and attending Christmas parties. However, for many devoted Catholics, one of the things they look forward to is the 9 days Simbang Gabi before Christmas day. Here’s how you can still enjoy the tradition without compromising your health and safety in 2021

Tagalog

Malapit na ang Pasko ngunit malaki ang magiging pagkakaiba ngayong taon dahil sa Covid 19 pandemic. Karaniwan sa oras na ito, ang mga tao ay nagmamadali na sa mga Christmas bazaar, mall wide sale at pagdalo sa mga Christmas party. Gayunpaman, para sa maraming debotong Katoliko, isa sa mga inaabangan nila ay ang 9 na araw na Simbang Gabi bago ang araw ng Pasko. Narito kung paano mo masisiyahan ang tradisyon nang hindi nakompromiso ang iyong kalusugan at kaligtasan sa 2021

What is Simbang Gabi?

English

Simbang gabi starts every December 16 or 15th for the anticipated mass and ends on the 24th. The 9 days Novena mass or Misa de Gallo (literally Mass of the Rooster), is the mass celebrated before the rooster crows (tilaok) for the farmers before going to the fields to start planting. An early church bell at 3AM will wake up the town for them to prepare for the 4am mass.

Tagalog

Ang Simbang gabi ay nagsisimula tuwing Disyembre 16 o 15 para sa inaasahang misa at nagtatapos sa ika-24 ng Disyembre. Ang 9 na araw na Novena mass o Misa de Gallo (literal na Misa ng Tandang), ay ang misa na ipinagdiriwang bago tumilaok ang manok (tilaok) para sa mga magsasaka bago pumunta sa bukid upang magsimulang magtanim. Isang maagang kampana ng simbahan sa 3AM ang magigising sa bayan para maghanda sila para sa 4am na misa.

Simbang Gabi
Simbang Gabi

Simbang Gabi Schedule 2021?

English

Are you looking for simbang gabi schedule this 2021?

The Catholic Bishop Conference of the Philippines (CBCP) has released their guidelines on Simbang Gabi that conforms with IATF protocols for mass gatherings. They have added more options including additional Mass celebration and online mass schedules. The Christmas Vigil Mass may be celebrated as early as 6pm. You can check with your Parish or Chapel for up to date schedule or you can also watch the mass online via Facebook or Youtube

Tagalog

Naghahanap ka ba ng schedule ng simbang gabi ngayong 2021?

Inilabas ng Catholic Bishop Conference of the Philippines (CBCP) ang kanilang guidelines sa Simbang Gabi na umaayon sa protocol ng IATF para sa mass gatherings. Nagdagdag sila ng higit pang mga opsyon kabilang ang karagdagang pagdiriwang ng Misa at mga iskedyul ng online na misa. Ang Christmas Vigil Mass ay maaaring ipagdiwang sa 6pm. Maaari mong suriin sa iyong Parokya o Chapel para sa napapanahon na iskedyul o maaari mo ring panoorin ang misa online sa pamamagitan ng Facebook o Youtube

Source: CBCP

Online Mass

English

For those who need to celebrate the mass at home, the CBCP has provided a list of parishes who celebrate online masses. You can visit their page here

Tagalog

Para sa mga kailangang magdiwang ng misa sa bahay, ang CBCP ay nagbigay ng listahan ng mga parokya na nagdiriwang ng online na mga misa. Maaari mong bisitahin ang kanilang pahina dito

ChurchLocationFacebook Page
Antipolo ChurchRizalfacebook.com/birhenngantipolo
Baclaran ChurchParañaquefacebook.com/omphbaclaran
Cubao CathedralQuezon Cityfacebook.com/cubaocathedral
Imus CathedralCavitefacebook.com/OLPPImus
Madonna Del DivinoAlabangfacebook.com/mddamore
Malolos CathedralBulacanMalolos Cathedral
Manila CathedralManilafacebook.com/themanilacathedral
Novaliches CathedralNovalichesfacebook.com/NovalichesCathedral
Quiapo ChurchManilafacebook.com/quiapochurch
Saint Andrew ApostleParañaquefacebook.com/saaparish
Saint Jude ThaddeusManilafacebook.com/saintjudemanila
San Agustin ChurchManilafacebook.com/Church.SanAgustin
San Roque CathedralCaloocanfacebook.com/SRCDoK/
Shrine of the Five WoundsLas Piñasfacebook.com/5WoundsShrine
Facebook Online Mass live

Back to Top

Back to Top

close